• Mu Bá Vương - máy chủ Huyền Thoại
  • Exp : 100x - Drop : 10%
  • Server : Online 24/7
  • Antihack : ICM Protect
  • Level max : 400
  • Master max : 330
  • Event Game : Full Event Ingame
  • Event Web : Đua top hàng tuần
  • Phiên bản : Season 6.3 Webzen Original